Tijdschrift voor de Politie, juni 2023.

“Klaar voor de virtuele straat van 2033?”


Blauw, juli 2021.

“Investeer in digitaal surveilleren”


Libelle, december 2020.

“Diana’s zoon (14) pleegde een overval met een mes”


CIA Magazine, maart 2020.

“Interview: Jeroen van den Broek”


Staat van de Jeugd 2018, november 2018.

“Jongerenwerkers als online vrienden”


De Kleurrijke Top 100, oktober 2016.

“#79: Jeroen van den Broek”


Nieuwe Revu, augustus 2016.

“Straathyena’s op strooptocht”


Erasmus Magazine, 18 september 2014.

“Pronken met geld en Gucci-bonnen”


Zorg + Welzijn, oktober 2014.

“Social media: de nieuwe hangplekken”