Gemeente


Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime verschillende afdelingen van Gemeente Rotterdam op het snijvlak van straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft namens Partner in Crime tussen 2015 en 2018 gemeente Capelle aan den IJssel ondersteund bij de aanpak van jeugdproblematiek in de werkgebieden van de stadsmariniers.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt namens Partner in Crime gemeente Eindhoven met betrekking tot de inzet van social media binnen de aanpak van problematisch groepsgedrag.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Gemeente Alphen aan den Rijn bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de gemeente.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime gemeente Schiedam bij de implementatie van social media binnen de aanpak van jeugdproblematiek.
Partner in Crime ondersteunt gemeente 's-Hertogenbosch bij het versterken van de informatiepositie.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft vanuit Partner in Crime gemeente Gorinchem geadviseerd met betrekking tot de aanpak van messengeweld onder jongeren.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft namens Partner in Crime Gemeente Zaanstad ondersteund in de aanpak van de geëscaleerde problematiek binnen de wijk Poelenburg, op het specifieke domein van social media.
Criminoloog Jeroen van den Broek begeleidt vanuit Partner in Crime namens gemeente Hilversum Versa Welzijn bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime gemeente Hoorn bij het implementeren van social media binnen de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft gemeente Dordrecht ondersteund op de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek.
Op uitnodiging van Directie Veiligheid heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een presentatie verzorgd over het gebruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur, voor medewerkers van verschillende afdelingen binnen de Gemeente (4 maart 2014).
In het kader van de groepsaanpak van de gemeente Veenendaal heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een training verzorgd met betrekking tot het gebruik van social media, op 27 februari 2015.
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een training verzorgd over het gebruik van social media binnen de organisatie, voor de Gemeente Venlo en partners, op 22 april 2015.
Op uitnodiging van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een presentatie verzorgd over de online profilering van jeugdgroepen en de mogelijkheden die dit instanties biedt, voor de Gemeente en partners (24 april 2015).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft vanuit Partner in Crime gemeente Heerhugowaard ondersteund op de inzet van social media binnen de aanpak van problematisch groepsgedrag (2015).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat alle projectleiders Jeugd & Veiligheid van gemeente Amsterdam getraind op de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek (2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft vanuit Partner in Crime gemeente Purmerend ondersteund op de inzet van social media binnen de aanpak van problematisch groepsgedrag (2015).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat een Kick-off-evenement verzorgd met betrekking tot de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek (2015).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat een Kick-off-evenement verzorgd met betrekking tot de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek (2015).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat een Kick-off-evenement verzorgd met betrekking tot de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek (2015).
Gemeente Waalwijk Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een training verzorgd over het gebruik van social media binnen de organisatie, voor de Gemeente Waalwijk en partners, op 18 mei 2015.
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime de gemeente Ede ondersteund bij het actualiseren van de informatiepositie (juni -juli 2014)
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een training verzorgd over het gebruik van social media binnen de organisatie, voor de Gemeente Haarlem en partners, op 19 november 2015.
Op initiatief van de gemeente Rotterdam heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd voor 50 agenten over de mogelijkheden van het digitaal surveilleren (10 mei 2016).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd over de inzet van social media binnen de aanpak van problematische jeugdgroepen, voor het Team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, op 8 december 2016.
Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam heeft Partner in Crime twee workshops verzorgd over de inzet van social media in de aanpak van problematisch groepsgedrag, voor professionals van de gemeente (26 september 2016).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een workshop verzorgd over het gebruik van social media binnen de gemeentelijke aanpak van problematische jeugdgroepen voor de medewerkers van Team Veiligheid, op 18 oktober 2016.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat medewerkers van het stadsdeel en ketenpartners getraind op de inzet van social media in de aanpak Jeugd & veiligheid (2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat medewerkers van het stadsdeel en ketenpartners getraind op de inzet van social media in de aanpak Jeugd & veiligheid (2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat medewerkers van het stadsdeel en ketenpartners getraind op de inzet van social media in de aanpak Jeugd & veiligheid (2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat medewerkers van het stadsdeel en ketenpartners getraind op de inzet van social media in de aanpak Jeugd & veiligheid (2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat medewerkers van het stadsdeel en ketenpartners getraind op de inzet van social media in de aanpak Jeugd & veiligheid (2017).
Op uitnodiging van de gemeente heeft Partner in Crime een kleine groep medewerkers van de afdeling Veiligheid getraind op het gebruik van social media binnen hun werk en het duiden van online uitingen (2 november 2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat een plenaire sessie verzorgd over de inzet van social media in de ketenaanpak groepsgedrag (30 mei 2018).
Op uitnodiging van de gemeentelijk regisseur heeft Partner in Crime een training verzorgd op de inzet van social media in het kader van de groepsaanpak, voor verschillende partners van de gemeente (14 maart 2018).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime in samenwerking met Stichting JOZ een workshop verzorgd over het Online Jongerenwerk, op de retraite van de afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam (19 april 2018).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat een netwerkdag georganiseerd voor medewerkers van de gemeente en ketenpartners, met als thema de inzet van social media (maart 2018).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat alle gebiedsmanagers van gemeente Utrecht getraind op de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek (2018).
Op uitnodiging van Programmateam Radicalisering heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd over de meerwaarde die social media kunnen vertegenwoordigen binnen de aanpak van radicalisering, voor medewerkers van de gemeente Rotterdam, ketenpartners en bezoekende gemeenten (28 mei 2018).
Op uitnodiging van de gemeente heeft Partner in Crime een sessie omtrent het thema privacy en informatie-uitwisseling vormgegeven en begeleid, waarbij ongeveer twintig jongerenwerkers, politieagenten en medewerkers van de afdeling Jeugd & Veiligheid van stadsdeel Noord met elkaar in gesprek gingen over dit thema (6 december 2018).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft samen met de partners van Driekwadraat alle gebiedscoördinatoren van gemeente Eindhoven en ketenpartners getraind op de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek (2019).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een inspiratiesessie verzorgd met als thema "Straatcultuur anno 2019", voor gemeente Schiedam en ketenpartners (6 november 2019).
Op uitnodiging van de burgemeester heeft Partner in Crime een lezing verzorgd over de recente messenproblematiek in Rotterdam en omgeving, voor een dertigtal bestuurders van lokale partijen (26 november 2019).
Op uitnodiging van de gemeente heeft Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een vervolgtraining verzorgd op de inzet van social media binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek, voor gemeente en ketenpartners (4 maart 2020).
Op uitnodiging van de gemeente heeft  Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een interactieve workshop verzorgd over het belang van de inzet van social media in de aanpak van jeugdproblematiek tijdens de Expertmeeting Jeugd (12 maart 2020).
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime gemeente Zaanstad bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de gemeente.
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek de gemeenteraad een duiding gegeven op de rol van social media binnen de recente rellen in Utrecht (6 oktober 2020).
In het kader van De Week van de Veiligheid heeft criminoloog Jeroen van den Broek een presentatie gegeven over drillmuziek, social media, geweld en straatcultuur voor gemeente en ketenpartners (8 oktober 2020).
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek een presentatie gegeven over drillmuziek, social media, geweld en straatcultuur voor gemeente en ketenpartners (6 oktober 2020).
Op uitnodiging van de gemeenteraad heeft Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een digitale presentatie verzorgd over de relatie tussen drillmuziek, social media, straatcultuur en messenproblematiek (27 oktober 2020).
Op 25 november 2020 heeft criminoloog Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een presentatie verzorgd voor de gemeenteraad over drillmuziek en de eventuele relatie met geweld.

 

Jongerenwerk


Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt namens Partner in Crime Stichting Jongerenwerk Op Zuid bij de implementatie van social media binnen de organisatie en het coördineren van het Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Alifa bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
Partner in Crime ondersteunt Jong Hoeksche Waard (het jongerenwerk van WHW) bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Versa bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt namens Partner in Crime Suppord (het Jeugd- en Jongerenwerk van de gemeente Papendrecht) bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Dynamo Jeugdwerk bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime welzijnspartij De Schoor bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Op verzoek van de stadsmarinier Jeugd van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft Partner in Crime de jongerencoaches van Stichting Welzijn Capelle getraind op het gebruik van social media binnen hun dagelijkse werk (14 december 2017).
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Participe bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
In het kader van de bredere opdracht voor Stichting Jongerenwerk Op Zuid heeft Partner in Crime een workshop verzorgd voor 50 medewerkers over de inzet van social media binnen het werk als jongerenwerker, op 20 januari 2017.
Op uitnodiging van de gemeente Amersfoort heeft Partner in Crime een training Online Jongerenwerk verzorgd voor jongerenwerkers van Indebuurt033 (28 maart 2018).
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Buro Cement bij de implementatie van Online Jongerenwerk binnen de organisatie.
Op uitnodiging van BV Jong (beroepsvereniging kinder- en jongerenwerkers) heeft Partner in Crime twee workshops verzorgd over de parallellen die bestaan tussen jongeren binnen de straatcultuur en radicaliserende jongeren, op de Euregio-conferentie 'Jongerenwerk en polarisatie/radicalisering' op 25 november 2016.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft vanuit Partner in Crime B&A Group ondersteund bij de inzet van social media binnen de organisatie.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft vanuit Partner in Crime Futuro Rotterdam ondersteund bij de inzet van social media binnen het team van jongerencoaches.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime welzijnspartij Vitis bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Facet Ridderkerk bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt de schoolmaatschappelijk werkers van Lumens bij de implementatie van social media binnen hun dagelijkse werk (2021).
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime KijkopWelzijn bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime SenW bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Amaryllis bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime Compass Uden bij de implementatie van Online Jongerenwerk.
Criminoloog Jeroen van den Broek ondersteunt vanuit Partner in Crime SenW bij de implementatie van Online Jongerenwerk.

 

Politie & Justitie


Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie is criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime werkzaam geweest als inhoudsdeskundige social media binnen het Actie-Leerprogramma Aanpak Jeugdgroepen.
Op uitnodiging van het OM heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd voor ruim honderd medewerkers van het Parket-Generaal over de verplaatsing van straatcultuur richting social media (2 juni 2016).
Criminoloog Jeroen van den Broek is vanuit Partner in Crime door de deskundigheidsmakelaar aangesteld als expert op de thema's straattaal, straatcultuur, online straatcultuur & jeugdcriminaliteit en kan zodoende indien nodig de nationale politie ondersteunen in lopende onderzoeken.
Partner in Crime wordt in specifieke zaken aangesteld als deskundige op de domeinen straattaal, online straatcultuur en jeugdcriminaliteit.
Op uitnodiging van de Politie heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een drietal workshops verzorgd met als thema ‘Social media en de straatcultuur’, voor Twittercops en andere geïnteresseerden (16 januari 2014).
Op uitnodiging van de recherche heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een lezing gegeven in het teken van het gebruik van social media binnen de politie, voor rechercheurs en andere geïnteresseerden (15 januari 2014).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een plenaire lezing verzorgd over straattaal binnen de context van straatcultuur, voor ongeveer 200 administratieve medewerkers (14 november 2019).
Op uitnodiging van de Politie heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een presentatie verzorgd over het gebruik van social media door agenten ten behoeve van het seminar ‘Jongeren Online’ aan de Politieacademie op 3 november 2014.
Op uitnodiging van de NCTV heeft Partner in Crime drie workshops verzorgd op de LPLP-conferentie 'Aanpak radicalisering en extremisme in het jeugddomein' over de parallellen die bestaan tussen jongeren binnen de straatcultuur en radicaliserende jongeren (3 november 2016).
Op uitnodiging van de Politie Dordrecht criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een vijftal workshops verzorgd voor Twitcops uit de regio (3, 5 en 11 juni 2014).
Op uitnodiging van de recherche heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een presentatie verzorgd over de voordelen van het gebruik van social media voor de informatiepositie van de Politie, op 14 januari 2015.
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een drietal presentaties verzorgd over de kansen die social media de politie te bieden hebben, in het kader van de Diender Centraaldag 2015 (24 september 2015).
Op uitnodiging van de projectleider Jeugd van de eenheid Rotterdam heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd  voor 100 dienders over de wereld van online straatcultuur, op de themadag Burger Centraal van 10 oktober 2019.
Op uitnodiging heeft Partner in Crime tijdens de Eenheidsbriefing  een presentatie verzorgd over de relatie tussen drillmuziek, straatcultuur, social media en messenproblematiek (14 november 2019).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime voor 100 agenten een lezing gegeven over drillmuziek, messenproblematiek en straatcultuur, op 26 november 2019.
Op verzoek van de politie heeft Partner in Crime een expertsessie met verschillende ketenpartners geleid en een presentatie verzorgd over drillmuziek, messenproblematiek en straatcultuur, op 27 november 2019.
Samen met de partners van Driekwadraat heeft criminoloog Jeroen van den Broek een drietal workshops gegeven tav het thema Inzet social media bij de aanpak van problematische jeugdgroepen, op de Vakdag Jeugd 2018 (21 november 2018).
Op uitnodiging van de politie heeft Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een presentatie verzorgd over de relatie tussen drillmuziek, social media, straatcultuur en messenproblematiek onder jongeren, voor de districtsrecherche Amsterdam Zuid (3 maart 2020).
Op uitnodiging van het OM heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd over messengeweld, drillmuziek en straatcultuur en de rol die het Openbaar Ministerie hierin kan oppakken (8 oktober 2020).
Op uitnodiging van de politie heeft Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een digitale presentatie verzorgd over de relatie tussen drillmuziek, social media, straatcultuur en messenproblematiek onder jongeren, voor politie Noord Nederland (27 oktober 2020).
Op verzoek van de politie heeft criminoloog Jeroen van den Broek een videoboodschap ingesproken over het effect van "afpakken" op jongeren die zich binnen een straatcultuur begeven, ten behoeve van een expertmeeting op 5 november 2020.
Op uitnodiging van het OM heeft Partner in Crime twee presentaties verzorgd over messengeweld, drillmuziek en straatcultuur en de rol die het Openbaar Ministerie hierin kan oppakken (15 en 17 december 2020).
Op uitnodiging van het Studiecentrum Rechtspleging heeft criminoloog Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime twee workshops verzorgd tbv de Actualiteitendag Jeugdstrafrecht (26 maart 2021).

Reclassering


Op uitnodiging van de jeugdreclassering heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een presentatie verzorgd over het gebruik van social media door jeugdreclasseerders en jeugdbeschermers, op 25 maart 2015.
Criminoloog Jeroen van den Broek traint vanuit Partner in Crime jeugdreclasseerders van Samen Veilig op hoe de online belevingswereld van jongeren eruitziet en hoe professionals hierop kunnen inspelen.
Op uitnodiging van de reclassering heeft Partner in Crime een training gegeven aan toezichthouders over het gebruik van social media binnen de organisatie (7 september 2017).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een dagdeelworkshop verzorgd over online straatcultuur en de manier waarop Reclassering Nederland gebruik zou kunnen maken van het online domein, voor 25 reclasseringsmedewerkers (12 december 2019).
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een presentatie verzorgd over steekwapengeweld, straatcultuur en drillmuziek voor 60 jeugdreclasseerders (14 april 2021).

 

Onderwijs


Criminoloog Jeroen van den Broek verzorgt ieder jaar diverse gastcolleges binnen de bachelor- en masteropleiding Criminologie.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft namens Partner in Crime aan Hogeschool Leiden praktijkonderzoek verricht binnen het lectoraat Aanpak jeugdcriminaliteit (november-december 2015) en verzorgt ieder jaar diverse gastcolleges.
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een twee uur durende workshop verzorgd over de meest recente ontwikkelingen binnen (online) straatcultuur voor docenten van het Comenius College, op de studiedag 'Social media en online weerbaarheid' (18 juli 2019).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een gastcollege verzorgd in het kader van het vak Daders, voor 120 eerstejaarsstudenten (13 februari 2018).
Op uitnodiging van de directrice heeft Partner in Crime een maatworkshop verzorgd over online straatcultuur, in het kader van de studiedag van alle medewerkers van het Olympia College (6 december 2019).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een gastcollege verzorgd in het kader van het vak Jeugdcriminaliteit voor duale studenten die werkzaam zijn in de zorg (11 januari 2018).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime een plenaire lezing en twee workshops verzorgd over de verplaatsing van straatcultuur, tijdens de themadag "Leerlingen in beeld" (13 november 2019).
Criminoloog Jeroen van den Broek verzorgt ieder jaar jaar workshops over straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit op de studiedag van het ROC.
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek een reeks van acht gastcolleges verzorgd met betrekking tot straatcultuur binnen het keuzevak ‘De straatcultuur van jongeren ontrafeld’. Naast het geven van colleges, begeleidde ik binnen dit vak studenten bij het uitvoeren van korte onderzoeken naar straatcultuur (19 november 2013 t/m 21 januari 2014).
Op uitnodiging van het hoofd facilitaire zaken heeft Partner in Crime een dagdeeltraining verzorgd voor de studiedag van 15 conciërges, over social media, straatcultuur en de belangrijke rol die conciërges innemen binnen de aanpak van jeugdcriminaliteit (30 augustus 2018).
Vanuit coöperatie Driekwadraat heeft Jeroen van den Broek twee trainingen verzorgd over schoolveiligheid en online straatcultuur, voor scholen in Eindhoven en de Kempen (12 en 26 november 2020).

 

Overige partijen binnen het jeugdveiligheidsdomein


Op uitnodiging van de VAR heeft Partner in Crime twee workshops verzorgd op de Gezamenlijke Regionale Zorg- en Veiligheidsconferentie, over straatcultuur en jeugdproblematiek in het online domein, voor een gemêleerd publiek van bestuurders en praktijkprofessionals (20 juni 2019).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime medewerkers van het CJG en ketenpartners meegenomen in de wereld van straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit, op 27 juni 2019.
Op uitnodiging van het CCV heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime een presentatie verzorgd over online straatcultuur, ten behoeve van de leerkring ‘Social media en jeugdgroepen’ van 30 september 2014.
Partner in Crime ondersteunt VeelzijdigVeilig in de aanpak van jeugdproblematiek.
Op verzoek van het RIEC heeft Partner in Crime aan portefeuillehouders een presentatie verzorgd over straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit in het licht van de aanpak van ondermijning in de Regio Rijnmond, op 19 september 2019.
Op uitnodiging heeft Partner in Crime tijdens het Bestuurlijk Congres Jongerenwerk een lezing gegeven over het lopende promotie-onderzoek "Weg van de straat", voor 150 bestuurders, managers en andere professionals (29 november 2019).
Op uitnodiging  van organisator Andy Oppong heeft Partner in Crime een Keynote verzorgd op het symposium "(Risico)jeugd en social media" over de manier waarop jongeren zich online profileren, voor 120 professionals uit het werkveld (14 juni 2018).
Op uitnodiging van Meerwaarde heeft Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een plenaire presentatie verzorgd op het Innovatie- en Kennislab 2020, over de relatie tussen drillmuziek, social media, straatcultuur en messenproblematiek onder jongeren (3 maart 2020).
Op uitnodiging van JOZ heeft Partner in Crime twee workshops verzorgd over de manier waarop ouders en professionals de gedragingen van kinderen binnen de straatcultuur kunnen duiden, voor leerkrachten, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers (16 oktober 2017).
Op uitnodiging heeft Partner in Crime in samenwerking met Universiteit van de Straat een dagdeeltraining verzorgd over zowel on- als offline straatcultuur, voor medewerkers van Sportief Capelle en ketenpartners (9 juli 2019).
Samen met de partners van Driekwadraat heeft criminoloog Jeroen van den Broek Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland ondersteund in de aanpak van jeugdproblematiek en een aantal bijeenkomsten georganiseerd.
Op uitnodiging van de manager heeft Partner in Crime twee workshops verzorgd over straatcultuur tijdens het zogenaamde Bestuurdersatelier voor bestuurders van gemeenten, zorginstellingen en justitiële ketenpartners (30 oktober 2019).
Op uitnodiging van de informatiespecialist van SAOA heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd over het gebruik van social media binnen het werk van de straatcoaches en gezinsbezoekers binnen de organisatie, op 9 mei 2017.
Samen met de partners van Driekwadraat heeft criminoloog Jeroen van den Broek een onderzoek uitgevoerd naar privacy en informatie-uitwisseling binnen integrale aanpak van jeugdproblematiek.
Op uitnodiging van het LPB heeft Partner in Crime twee workshops verzorgd over de manier waarop sommige jongeren hun geluk zoeken binnen de (online) straatcultuur, tijdens het LPB-congres van 21 november 2019.
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime in het teken van het seminar 'De Veilig Gemeente 2016' een presentatie verzorgd over het belang van het begrijpen van digitale jeugdcultuur binnen de aanpak van problematische jeugdgroepen (10 maart 2016).
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek namens Partner in Crime voor het CNN tijdens haar openingsevenement een presentatie verzorgd over het belang van connecties en netwerken, voor plusminus 200 criminologen (3 november 2015).
Op uitnodiging van BVJong heeft Partner in Crime een plenaire lezing verzorgd voor 250 jongerenwerkers over de online belevingswereld van kwetsbare jongeren (18 juni 2019).
Samen met de partners van Driekwadraat heeft criminoloog Jeroen van den Broek in 2018 een aantal verdiepingsbijeenkomsten verzorgd mbt aanpak problematische jeugdgroepen.
Op uitnodiging van de VAR heeft Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een presentatie verzorgd over de relatie tussen drillmuziek, social media, straatcultuur en messenproblematiek onder jongeren, voor verschillende burgemeesters en andere professionals van VAR-gemeenten (12 maart 2020).
Samen met de partners van Driekwadraat heeft criminoloog Jeroen van den Broek Platform Integrale Veiligheid ondersteund in de aanpak van jeugdproblematiek en een aantal bijeenkomsten georganiseerd.
Op uitnodiging van de VAR heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd over de rol van vuurwapens binnen een wereld van hiphop, social media en straatcultuur, voor 25 burgemeesters en andere aanwezigen (18 november 2019).
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft namens Partner in Crime op vrijdag 18 maart 2016 samen met de partners van Veilig Verder een presentatie verzorgd op de Dag van de Ondermijning, waarin de Sociale Herstructureringsmethode is toegelicht.
Criminoloog Jeroen van den Broek is door het RIEC Rotterdam gevraagd om te fungeren als 'dwarsdenker' op de opgestelde integrale versterkingsplannen voor de aanpak van ondermijning binnen de regio in de periode 2019-2021.
Op uitnodiging van het CJG heeft Partner in Crime een presentatie verzorgd over online straatcultuur, voor verschillende ketenpartners van de gemeente Hillegom (11 november 2019).
Samen met de partners van Driekwadraat heeft criminoloog Jeroen van den Broek in 2016 en 2017 een zevental sessies verzorgd tbv zogenaamde “Regionale Bijeenkomsten”.
Samen met collega-criminoloog Robby Roks heeft Jeroen van den Broek in het kader van deskundigheidsbevordering een presentatie gegeven over online straatcultuur, op dinsdag 8 september 2020.
Op uitnodiging van een gezelschap rijkstrainees heeft criminoloog Jeroen van den Broek een presentatie verzorgd over straatcultuur, social media, messengeweld en drillmuziek (maandag 21 september 2020).
In het kader van de Denktank van het programma Straatwaarden heeft criminoloog Jeroen van den Broek een presentatie verzorgd over de online leefwereld van jongeren in de drugscriminaliteit, op donderdag 24 september 2020.
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek een presentatie verzorgd over online straatcultuur, op 10 november 2020.
Op uitnodiging heeft criminoloog Jeroen van den Broek vanuit Partner in Crime een Q-College verzorgd in het kader van het Programma Straatwaarden, op 10 november 2020.
Op 25 november 2020 heeft criminoloog Jeroen van den Broek een presentatie verzorgd over online straatcultuur, voor het CJG Noordwijk en lokale ketenpartners.
Criminoloog Jeroen van den Broek heeft Bureau Halt ondersteund bij het ontwikkelen van een lespakket om messengeweld onder jongeren tegen te gaan (november 2020).
Op uitnodiging van RIEC Noord Nederland heeft Jeroen van den Broek een digitale presentatie verzorgd over online straatcultuur en de manier waarop professionals hiermee om dienen te gaan, voor 150 jongerenwerkers (18 februari 2021).